Posts

પુસ્તક પરિચય વિરાટ સ્વપ્ન : સામ પિત્રોડાની કનેક્ટ ઈન્ડિયા માટેની રોમાંચક યાત્રાનો શબ્દદેહ

પુસ્તક પરિચય

વિરાટ સ્વપ્ન : સામ પિત્રોડાની કનેક્ટ ઈન્ડિયા માટેની રોમાંચક યાત્રાનો શબ્દદેહ

સૌરાષ્ટ્રના હળવદ પાસેના ટિકર ગામનો સુથારનો એક છોકરો અમેરિકા ભણવા જાય, ભણી ગણીને મોટો ટેકનોક્રેટ થાય અને પછી ભારત માટે કશુંક નક્કર કરવાની ભાવના સાથે દેશમાં આવે. અનેક પડકારોનો સામનો કરીને ટેલિકોમ ક્રાંતિ કરે. આ કથા પ્રેરક છે તેટલી જ રોમાંચક પણ છે. રસપ્રદ છે એટલી જ સૈદ્ધાંતિક પણ છે. કોઈ હિન્દી ફિલ્મ જેટલા જ ઘટનાઓના આટા-પાટા તેમાં છે. આ પુસ્તક વતનના વહાલનું ખતપત્રક છે તો ભારતના ટેલિકોમ ઈતિહાસનો અણમોલ દસ્તાવેજ પણ છે. આ પુસ્તકમાં એક સમર્પિત વ્યક્તિના જીવનનો આલેખ છે તો તેમાં ભારત દેશના કરોડો લોકોના સ્વપ્નને સાકાર કરવાનો પગથાર પણ છે.
 આ પુસ્તક માટે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું હતું કે આ પુસ્તક તમામ પડકારો સામે સર્વોચ્ચ ફળ હાંસલ કરવાની પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. ઈન્ટરનેટના સંશોધક વિન્ટ સર્ફએ કહ્યું હતું કે આ પુસ્તકમાં સામ પિત્રોડા પોતાના જીવનની તથા વિશ્વમાં તેમના જીવન દરમિયાનના ચડાણ-ઉતારની હૃદયસ્પર્શી વાતો કરે છે. મોબાઈલ ફોનના પિતામહ માર્ટિંગ કૂપર આ પુસ્તક વિશે કહે છે કે વિરાટ સ્વપ્ન એ આ…

HOW TO TRANSFER DATA FROM ANDROID PHONE TO COMPUTER :- BEST TRICK

Image
HOW TO TRANSFER DATA FROM ANDROID PHONE TO COMPUTER :- BEST TRICK

 there's a smartphone, there's a camera; as simple as that. If there's a camera, there are photos, nay lots and lots of photos. Reason being, it is easy to flick out a phone and click a photo.
But, there's only so much that you can click (and store) on your phone till you run out of memory (internal + external). More extensive the camera (megapixels and stuff) better the quality of your photos and better the quality, larger their size. It's no rocket science that at some point of time you will run out of storage. What do you do then? Well, you transfer them. Here are some pro tips to get you started on transferring photos (including screenshots) from your Android-based phone to a PC. Use USB cable One of the good things about Android is the amount of granular control the platform gives you vis-Ã -vis your file folders. All you need to access your Android phone's files (and folders) on your PC is a USB…

HOW TO USE WHATSAPP IN WINDOWS COMPUTER BEST TRICKS

Image
HOW TO USE WHATSAPP IN WINDOWS COMPUTER BEST TRICKS

or long a mobile-only app, WhatsApp now offers two ways to users who want to access it on their computers. Earlier, the company had unveiled a web version of the service. On Wednesday, it announced the native desktop apps for Windows and Mac. So, how do you use WhatsApp on a computer and what all you need. Follow these steps:
To use WhatsApp desktop app: -- You must have a computer, a phone with the latest version of working WhatsApp installed on it and working data connection in both the computer and the phone. -- Download the WhatsApp native app from here. -- Install the app. -- Once the app is installed open it and the scan the QR code with your phone. -- This will pair your phone with the computer app and you will be able to use WhatsApp on the computer. It is worth repeating that the desktop app can be used only if you have the working WhatsApp on your phone.
To use WhatsApp Web app:
-- Open web.whatsapp.com in a compatible browser. Chrom…

HOW TO USE GMAIL:- 10 TIPS MAKE YOU GMAIL EXPERT

Image
HOW TO USE GMAIL:- 10 TIPS MAKE YOU GMAIL EXPERT

et's face it, Google today is synonymous with  internet.  With its numerous online services, it has become nearly impossible to go a day without Google. One of its ubiquitous service is Gmail, which has become an indispensable part of our lives. From sending school applications to forwarding job resumes, we today use Gmail almost all the time.
While using Gmail is quite simple, you can always choose to be the smarter one by exploring some of the hidden features that Gmail offers. Here are 10 tips that will help you use Gmail in a better way. Colour your stars
Ditch those boring looking stars and show some love for the colours in your inbox. Not only the colourful stars look cooler, they also help you organise your inbox.
So how do you do it? Go to Settings and then look for Stars section in the General tab. If you're fine with the Google preset stars, you can select 4 stars or all stars to have more star colours available to you. You…

NAVO KHAND- ZILENDIYA BABAT VANCHVA LAYAK NEWS REPORT PAR EK NAZAR

Image
.

BREAKING NEWS - L.R.B CONSTABLE POLICE BHARTI 2017 RESULT DEACLARED

ONLINE JOB FOR DIFFER VACANCY APPLY NOW

Advt No
APPLY ONLINE HERE FOR FILL UP
Title


ENDS ON (dd/mm/yyyy)

Fees
GPSC/201617/58Women and Child Officer, Class-1, Women and Child Development Department21/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/59Child Development Project Officer (Female), Class-2, Women and Child Development Department21/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/60Orthopaedic Surgeon, Gujarat Health & Medical Services, (Specialist Services), Class-I, Health and Family Welfare Department21/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/61Assistant Professor, Law in Government Law College, GES, Class-221/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/62Senior Superintendent, Gujarat Education Service, Class-221/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/63Horticulture Officer, Class-2, Agriculture and Co-operation Department21/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/64Municipal Accounts Officer, Class-2, Urban Development & Urban Housing Department21/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/65Chief Officer (Nagarpalika), Class-221/11/2016 13:00:00100GPSC/201617/66C…